O nás

Název: Dolní Pojizeří z. ú.

IČ: 011 72 361

Adresa: Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno

Kdo jsme?

Dolní Pojizeří z. ú. je nestátní neziskovou organizací (NNO) pracující metodou LEADER v oblasti rozvoje území, ve kterém působí.

Součástí organizace je místní partnerství, tzv. Místní akční skupina (zkráceně MAS), která je organizační složkou ústavu. MAS je sdružení zástupců firem, obcí, neziskových organizací a dalších subjektů, které spojuje zájem o rozvoj území. V současné době působí na území celého Česka 180 MAS, přičemž každá z nich má svou vlastní, specifickou, rozvojovou strategii (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - dříve Strategický plán LEADER).

Další součástí je DMO Kraj Rudolfa II., která je druhou organizační složkou ústavu. DMO Kraj Rudolfa II. působí jako organizace destinačního managementu pro turistickou oblast "Kraj Rudlofa II."

 

Co děláme

Dolní Pojizeří z.ú. realizuje rozvojové projekty v území, ve kterém působí. Při své činnosti pracuje v souladu se základními principy metody LEADER.

Mezi základní činnosti patří:

  • realizace rozvojových projektů (např. Místní akční plán vzdělávání v území ORP Mladá Boleslav, Místní akční plán vzdělávání v ORP Lysá nad Labem), projektů EVVO (např. Čistá řeka Jizera, výsadby stromů s dětmi - "Děti svému okolí"), vzdělávacích projektů, ale i aktivizace a rozvoj komunit a komuitního života v území.
  • zprostředkování grantů a dotací pro fyzické i právnické osoby z území, ve kterém Dolní Pojizeří z.ú. působí (výzvy pro místní žadatele o granty, bezplatné konzultace projektových záměrů a projektů předkládaných v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, administrativa, hodnocení a výběr projektů k financování - organizační složka MAS Polabí a Dolní Pojizeří).
  • organizace destinačního managementu a správa turistické oblasti "Kraj Rudolfa II."
  • další informační, vzdělávací a poradenské činnosti, podílíme se na realizaci kulturních a sportovních akcí, neformální setkávání zástupců samosprávy i dalších skupin.

 

Co je na principech LEADER výhodné?

Výhoda principu LEADER a MAS spočívá v tzv. „bottom – up“ přístupu, což znamená, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od místních obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. V tomto smyslu tedy MAS umožňuje, aby o rozvoji rozhodovali sami obyvatelé a nikoliv centrální úřady.

 

Jak a v čem můžeme pomoci?

MAS pomáhá subjektům z veřejného i soukromého sektoru „dosáhnout“ na dotace. Pomoc je omezená administrativní kapacitoukanceláře, nicméně zisk drobných a středně velkých dotací je prostřednictvím MAS výhodnější než jiné způsoby. MAS na svém zájmovém území také rozvíjí celou řadu doplňujících aktivit, z nichž mohou obyvatelé těžit. Jak příklad lze uvést pořádání různorodých vzdělávacích kurzů.