Ústav


Čistá řeka Jizera

Projekt úklidu a čištění břehů a koryta řeky Jizery od odpadků.

www.cistarekajizera.cz  |   facebook.com/cista.reka.jizera

Na podporu projektu byla zřízena veřejná sbírka. Pro veřejnou sbírku projektu Čistá řeka Jizera byl založen sbírkový účet 5305909349/0800.


IROP

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavského venkova na období 2014 - 2020.

Pro žadatele zvěřejňujeme informace o opatřeních, která by měla být v rámci naplňování strategie podporována

Jedná se o:


Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Mladá Boleslav

www.vzdelavanimb.cz

Vzdělávání MB


Mladoboleslavský venkov z. ú. zajišťuje zpracování dokumentace pro zajištění souladu s GDPR (obecné nařízení Evropského parlamentu a rady o ochraně údajů) a výkon činnost Pověřence pro ochranu údajů (DPO).


Projekt "Podpora agroturistiky v území MAS Mladoboleslavský venkov" byl podpořen z prostředků Středočeského kraje

MAPA