Dolní Pojizeří z. ú.
Dolní Pojizeří z. ú.

10 - Sociální infrastruktura III.

Výzva IROP - 10 - Sociální infrastruktura III.

 

10. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu sociální infrastruktury – s názvem opatření „Sociální infrastruktura“.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 27. 5. 2020 0:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27. 5. 2020 0:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 27. 5. 2020 0:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

31. 8. 2020 16:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
   
Minimální výše CZV    nestanovena
Maximální výše CZV 445.720,- Kč
Celková alokace výzvy: 445.720,-Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

 1. Aktivita Rozvoj sociálních služeb
 • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
 • výstavba a stavební úpravy,které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
  • centra denních služeb,
  • denní stacionáře,
  • týdenní stacionáře,
  • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
  • chráněné bydlení,
  • azylové domy,
  • domy na půl cesty,
  • zařízení pro krizovou pomoc,
  • nízkoprahová denní centra,
  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
  • noclehárny, terapeutické komunity,
  • odborné sociální poradenství,
  • sociálně terapeutické dílny,
  • sociální rehabilitace,
  • pracoviště rané péče,
  • intervenční centra,
  • zařízení následné péče,
  • podpora samostatného bydlení,
  • pečovatelská služba,
  • osobní asistence,
  • odlehčovací služby,
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
  • kontaktní centra,
  • terénní programy,
  • tísňová péče,
  • průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

 

 1. Aktivita Rozvoj komunitních center 
 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup pozemků, budov a staveb,
 • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Text výzvy

Dolni_Pojizeri_vyzva č.10_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 258,19 kB
Staženo: 101×

Přílohy výzvy

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Dolní Pojizeří_výzva č. 10_kriteria_hodnocení_FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 142,11 kB
Staženo: 117×

Kritéria věcného hodnocení

Dolní Pojzeří_výzva č. 10_kritéria_VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 166,33 kB
Staženo: 102×

Ostatní dokumenty

Interní postupy IROP

Mladoboleslavsky_venkov_IP_IROP_v2_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 628,25 kB
Staženo: 117×

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB
Staženo: 110×

Přílohy Obecných pravidel - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_OP_vydani_1-13-final.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 15,28 MB
Staženo: 128×

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Specificka-pravidla-2_1-CLLD_v-1-3_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,04 MB
Staženo: 109×

Přílohy specifických pravidel - platné k fatu vyhlášení výzvy

prilohy_SP_62-vyzva_verze-1-3_fin.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 11,37 MB
Staženo: 97×

Seminář

Pozvánka na seminář

Pozvanka_na_seminar.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 802,52 kB
Staženo: 107×

Prezentace ze semináře

Prezentace_seminar_10_vyzva_IROP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 427,91 kB
Staženo: 100×

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19
1
20
1
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Překlad (translations)

Registrace pro zasílání informací

Novinky e-mailem

Publicita

IROP

OPZ

OPZPPRV

EU fondy

Středočeský kraj

 

Facebook