Dolní Pojizeří z. ú.
Dolní Pojizeří z. ú.

3 - Podpora hasičů

Výzva IROP - 3 - Podpora hasičů

 

3. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu hasičů – s názvem opatření „Podpora hasičů“.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 20. 12. 2018 0:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 20. 12. 2018 0:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 12. 2018 0:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

28. 2. 2019 12:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
   
Minimální výše CZV 250.000,- Kč
Maximální výše CZV 1.000.000,- Kč
Celková alokace výzvy: 2.125.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

  1. Technika pro integrovaný záchranný systém
  • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
    • výkon činností spojených s extrémním suchem;
    • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

 

  1. Stanice integrovaného záchranného systému
  • Stavby, stavební ůpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události

 

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Výzva IROP 3/2018 - Podpora hasičů

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 3_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,53 kB
Staženo: 611×

Přílohy výzvy

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 3_kriteria hodnocení FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 49,24 kB
Staženo: 248×

Kritéria věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 3_kriteria věcného hodnocení _final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,04 kB
Staženo: 247×

Ostatní dokumenty

Interní postupy pro programový rámec IROP

Mladoboleslavsky_venkov_IP_IROP_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,3 MB
Staženo: 247×

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Specificka-pravidla_SC-1-3_69_CLLD_1-2_2-11-2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,38 MB
Staženo: 245×

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_SC-1-3_69_CLLD_1-2_2-11-2018.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,07 MB
Staženo: 281×

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MB
Staženo: 235×

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,8 MB
Staženo: 289×

Seminář pro žadatele a příjemce

Pozvánka na seminář

Pozvanka .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 108,95 kB
Staženo: 266×

Prezentace ze semináře ke 3. výzvě IROP

Prezentace_seminar_3.vyzva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 448,27 kB
Staženo: 229×

Hodnocení

Kontrolní listy hodnocení FNaP

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 3_Kontrolní listy FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 220,42 kB
Staženo: 222×

Kontrolní listy věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 3_Kontrolní listy VH_final 01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,03 kB
Staženo: 239×