Dolní Pojizeří z. ú.

5 - Sociální infrastruktura

 

Výzva IROP - 5 - Sociální infrastruktura

 

5. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu sociální infrastruktury – s názvem opatření „Sociální infrastruktura“.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 4. 2. 2019 0:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 4. 2. 2019 0:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 2. 2019 0:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

15. 6. 2019 16:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022
   
Minimální výše CZV    nestanovena
Maximální výše CZV 1.800.000,- Kč
Celková alokace výzvy: 1.800.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

 1. Aktivita Rozvoj sociálních služeb
 • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
 • výstavba a stavební úpravy,které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
  • centra denních služeb,
  • denní stacionáře,
  • týdenní stacionáře,
  • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
  • chráněné bydlení,
  • azylové domy,
  • domy na půl cesty,
  • zařízení pro krizovou pomoc,
  • nízkoprahová denní centra,
  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
  • noclehárny,terapeutické komunity,
  • odborné sociální poradenství,
  • sociálně terapeutické dílny,
  • sociální rehabilitace,
  • pracoviště rané péče,
  • intervenční centra,
  • zařízení následné péče,
  • podpora samostatného bydlení,
  • pečovatelská služba,
  • osobní asistence,
  • odlehčovací služby,
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
  • kontaktní centra,
  • terénní programy,
  • tísňová péče,
  • průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

 

 1. Aktivita Rozvoj komunitních center 
 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup pozemků, budov a staveb,
 • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Text výzvy

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 5_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 257,63 kB
Staženo: 330×

Přílohy výzvy

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 5_kriteria hodnocení FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,52 kB
Staženo: 356×

Kritéria věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č.5_kritéria VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,91 kB
Staženo: 332×

Ostatní dokumenty

Interní postupy pro programový rámec IROP

Mladoboleslavsky_venkov_IP_IROP_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,3 MB
Staženo: 362×

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MB
Staženo: 357×

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,8 MB
Staženo: 333×

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Specificka-pravidla-v-62-2_1-CLLD_v-1-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,11 MB
Staženo: 384×

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Specificka-pravidla-v-62-2_1-CLLD_v-1-2.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 11,38 MB
Staženo: 392×

Hodnocení

Kontrolní listy hodnocení FNaP

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 5_kriteria hodnocení FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,52 kB
Staženo: 324×

Kontrolní listy věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č.5_kritéria VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,95 kB
Staženo: 328×

Kontrolní listy věcného hodnocení - změna 5.4.2019

Mladoboleslavský venkov_výzva č.5_kritéria VH_zmena_k_5.4.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 123,07 kB
Staženo: 289×

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Publicita

EUPRV

Středočeský kraj