Dolní Pojizeří z. ú.

8 - Sociální infrastruktura II.

Výzva IROP - 8 - Sociální infrastruktura II.

 

8. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu sociální infrastruktury – s názvem opatření „Sociální infrastruktura“.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28. 10. 2019 0:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 28. 10. 2019 0:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 10. 2019 0:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

31. 3. 2020 16:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023
   
Minimální výše CZV    nestanovena
Maximální výše CZV 445.720,- Kč
Celková alokace výzvy: 445.720,-Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

  1. Aktivita Rozvoj sociálních služeb
  • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
  • výstavba a stavební úpravy,které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

centra denních služeb,

denní stacionáře,

týdenní stacionáře,

domovy pro osoby se zdravotním postižením,

chráněné bydlení,

azylové domy,

domy na půl cesty,

zařízení pro krizovou pomoc,

nízkoprahová denní centra,

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,

noclehárny,terapeutické komunity,

odborné sociální poradenství,

sociálně terapeutické dílny,

sociální rehabilitace,

pracoviště rané péče,

intervenční centra,

zařízení následné péče,

podpora samostatného bydlení,

pečovatelská služba,

osobní asistence,

odlehčovací služby,

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

kontaktní centra,

terénní programy,

tísňová péče,

průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

 

  1. Aktivita Rozvoj komunitních center 
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
  • nákup pozemků, budov a staveb,
  • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Text výzvy

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 8_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 260,48 kB
Staženo: 298×

Text výzvy - prodloužení konce přijmu žádostí

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 8_prodlouzeni_vyzvy_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 258,65 kB
Staženo: 299×

Text výzvy platný k 17.2.2020

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 8_prodlouzeni_vyzvy_17_2_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 259,78 kB
Staženo: 257×

Přílohy výzvy

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 8_kriteria_hodnoceni_FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 142,17 kB
Staženo: 270×

Kritéria věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č.8_kritéria_VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 165,46 kB
Staženo: 250×

Ostatní dokumenty

Specifická pravidla žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Specificka-pravidla-v-62-2_1-CLLD_v-1-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,11 MB
Staženo: 259×

Přílohy specifických pravidel - platná k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Specificka-pravidla-v-62-2_1-CLLD_v-1-2.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 11,38 MB
Staženo: 317×

Obecná pravidla pro žadatele příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB
Staženo: 266×

Přílohy Obecných pravidel - platná k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Obecna-pravidla_vydani_1-13-_cistopis.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,93 MB
Staženo: 336×

Interní postupy IROP - platné od 14.5.2019

Mladoboleslavsky_venkov_IP_IROP_v2_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 628,25 kB
Staženo: 275×

Seminář

Pozvánka na seminář

Pozvanka_na_seminar.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 108,64 kB
Staženo: 296×

Prezentace ze semináře

Prezentace_seminar_8.vyzva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 444,46 kB
Staženo: 293×

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
4
27
4
28
4
29
5
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29 30 31

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Publicita

EUPRV

Středočeský kraj