Dolní Pojizeří z. ú.

Informace o projektu

Středočeský fond podpory malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání v oblasti Mladoboleslavského venkova

reg. č. FPP/OPP/019353/2014

 

Popis a způsob realizace projektu:

Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov (MAS) je občanské sdružení spojující v sobě členy, kterými jsou obce, právnické osoby podnikatelé a fyzické osoby nepodnikající. V současné době je členem Místní akční skupiny 14 podnikatelů (právnické osoby a OSVČ). Zejména pak OSVČ, ale i právnické osoby nemají vždy plnohodnotnou možnost respektive vhodné prostory k provádění školení, vedení obchodních a jiných jednání a uzavírání smluv. V rámci projektu dojde k vybavení prostor Místní akční skupiny nábytkem a zařízením. Takto vybavené prostory pak
budou k dispozici bezplatně členům MAS k výše uvedeným účelům (hrazeny budou pouzeprovozní výdaje a spotřební materiál). Prostory budou moci být v případě zájmu využíván i nečleny MAS. Projekt bude realizován dodavatelsky.

 

Cíle a přínosy projektu, zdůvodnění potřeby realizace projektu:

Cílem projektu je vytvořit prostředí, které umožní zejména členům MAS jednání v odpovídajících prostorách, uzavírání obchodních smluv, pořádání školení a seminářů bez vynakládání vysokých prostředků za pronájmy prostor. Cílovou skupinou jsou zejména podnikatelé (právnické i fyzické osoby), které jsou členy MAS, ale
i další podnikatelé, kteří působí v území MAS.

 

Dotace

Typ dotace:

neinvestiční

Požadovaná investiční dotace:

0 Kč

Požadovaná neinvestiční dotace:

95 000 Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2014:

95 000 Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům:

95%

Vlastní investiční zdroje:

0 Kč

Vlastní neinvestiční zdroje:

5 000 Kč

Celkové vlastní zdroje:

5 000 Kč

Předpokládané investiční náklady:

0 Kč

Předpokládané neinvestiční náklady:

100 000 Kč

Celkové předpokládané náklady:

100 000 Kč

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Publicita

EUPRV

Středočeský kraj