MAP II. v ORP Mladá Boleslav

Základní údaje projektu

Název projektu: MAP II. v ORP Mladá Boleslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011114

Doba realizace: 1. 2. 2019 - 31. 1. 2022

Žadatel: Mladoboleslavský venkov z. ú.

Partneři žadatele: Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES z. s.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Program: Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

 

Anotace projektu:

V současnosti se nám podařilo rozjet projekt „Místního akčního plánu vzdělávání II.“ tzv. „MAP II. na v ORP Mladá Boleslav", který v mnoha činnostech navazuje na MAP I. (jehož cíl byl především o sběru informací a monitorování území).

Nositelem projektu je Mladoboleslavský venkov z. ú. ve spolupráci s MAS Svatojiřský les z.s.

Když se podíváme na MAP II. zblízka, zjistíme, že je zaměřen na budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry v území, kteří ovlivňují vzdělávání dětí a žáků. Vzniklá partnerství napomáhají ve zkvalitňování vzdělávání, zejména v místních mateřských a základních školách. Pracuje na rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let.

 

Více na www.vzdelavanimb.cz