Informace o projektu

Podpora agroturistiky v území MAS Mladoboleslavský venkov

Podpora agroturistiky

Celkové náklady projektu: 106.000,- Kč

V rámci projektu dojde ke zmapování možností příležitostí pro agroturistiku v území MAS Mladoboleslavský venkov. V území MAS Mladoboleslavský venkov je velké množství zemědělských podniků a podnikatelů, stejně jako množství chovatelů hospodářských zvířat (např. koní). Ne všichni však mají vhodné podmínky pro agroturistiku. Po zmapování možností a příležitostí pro agroturistiku budou tyto příležitosti zaneseny i s popisem do mapy, která bude zveřejněna na webových stránkách MAS Mladoboleslavský venkov. Dotace bude využita na pokrytí provozních nákladů a na vytvoření databáze a mapy příležitostí a možností agroturistiky v území MAS.

 

Cílem projektu je zmapovat možnosti a příležitosti agroturistiky v území MAS Mladoboleslavský venkov. Přínosem projektu bude vznik "databáze" objektů vhodných pro agroturistiku. Cílovou skupinou jsou jak možní poskytovatelé příležitostí agroturistiky, tak na druhou stranu rovněž široká veřejnot, která díky projektu získá informace o možnostech agroturistiky. Mladoboleslavsko má vysoce rozvinuté zemědělství, je zde množství zemědělských podnikatelů a podniků, stejně jako množství např. rančů s koňmi. Agroturistika, stejně jako celá oblast cestovního ruchu, na Mladoboleslavsku je však na velmi nízké úrovni, neboť Mladoboleslavsko je vnímáno zejména jako průmyslová oblast napojená na Škoda Auto.

 

Mladoboledslavsko je celkově chápáno jako průmyslový region. Nabídka volnočasových aktivit v západní polovině okresu Mladá Boleslav je omezená. Projekt proto přináší podmínky pro rozvoj turistiky a agroturistiky jako jedné ze součástí volnočasových aktivit, která by přispěla k přiblížení venkovského života. Současně je v synergii možnost nastartování podnikatelského prostředí pro uzspokojení poptávky pro tyto aktivity.

4 / 2016

9 / 2016

Projekt byl podpořen z prostředků Středočeského kraje

SK