Informace o projektu

Středočeský fond podpory malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání v oblasti Mladoboleslavského venkova

reg. č. FPP/OPP/019353/2014

 

Popis a způsob realizace projektu:

Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov (MAS) je občanské sdružení spojující v sobě členy, kterými jsou obce, právnické osoby podnikatelé a fyzické osoby nepodnikající. V současné době je členem Místní akční skupiny 14 podnikatelů (právnické osoby a OSVČ). Zejména pak OSVČ, ale i právnické osoby nemají vždy plnohodnotnou možnost respektive vhodné prostory k provádění školení, vedení obchodních a jiných jednání a uzavírání smluv. V rámci projektu dojde k vybavení prostor Místní akční skupiny nábytkem a zařízením. Takto vybavené prostory pak
budou k dispozici bezplatně členům MAS k výše uvedeným účelům (hrazeny budou pouzeprovozní výdaje a spotřební materiál). Prostory budou moci být v případě zájmu využíván i nečleny MAS. Projekt bude realizován dodavatelsky.

 

Cíle a přínosy projektu, zdůvodnění potřeby realizace projektu:

Cílem projektu je vytvořit prostředí, které umožní zejména členům MAS jednání v odpovídajících prostorách, uzavírání obchodních smluv, pořádání školení a seminářů bez vynakládání vysokých prostředků za pronájmy prostor. Cílovou skupinou jsou zejména podnikatelé (právnické i fyzické osoby), které jsou členy MAS, ale
i další podnikatelé, kteří působí v území MAS.

 

Dotace:
  • Požadovaná investiční dotace: 0 Kč
  • Požadovaná neinvestiční dotace: 95 000 Kč
  • Celková požadovaná dotace v roce 2014: 95 000 Kč
  • Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům: 95%
  • Vlastní investiční zdroje: 0 Kč
  • Vlastní neinvestiční zdroje: 5 000 Kč
  • Celkové vlastní zdroje: 5 000 Kč
  • Předpokládané investiční náklady: 0 Kč
  • Předpokládané neinvestiční náklady: 100 000 Kč
  • Celkové předpokládané náklady: 100 000 Kč