Projekt splupráce EVAM (PRV 2007-2013)

Projekt spolupráce EVAM (EValuace a Monitoring)

Cílem projektu spolupráce je vytvořit metodiku pro hodnocení strategií MAS.

Vytvořená metodika bude sloužit nejen pro hodnocení strategií realizovaných v programovém období 2007-2013, ale i v nadcházejícím období 2014-2020. Způsob hodnocení strategie se promítne i do nově vytvářených strategií CLLD pro období 2014+.

Výstupy projektu:

  1. Metodika monitoringu a evaluace strategie MAS: zveřejnění na stránkách spolupracujících MAS a NS MAS ČR), metodika bude promítnuta do strategie MAS 2014+.
  2. Příklady dobré a špatné praxe při dílčím hodnocení realizace strategie nebo projektu
  3. Prezentace projektu: veřejná prezentace projektu na seminářích