Podpora osob na trhu práce

OPZ

Základní údaje projektu

Název projektu: Podpora osob (z území Mladoboleslavského venkova) s  
                                                    hendikepem na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014069

Doba realizace: 1. 5. 2020 - 31. 1. 2022

Žadatel: Dolní Pojizeří z. ú.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Program: Operační program zaměstnanost

Anotace projektu:

Klíčový projekt Dolního Pojizeří z. ú., který má umožnit návrat na trh práce osobám s kumulací hendikepů na trhu práce. Pro cílovou skupinu budou v průběhu projektu vytvořeno 6 pracovních míst, s dobou trvání 6 měsíců. V průběhu zapojení do projektu projde každá ze zapojených osob z cílové skupiny rekvalifikací, která osobě pomůže získat po ukončení projektu práci. Pracovníci mohou být zaměstnáni opakovaně.

Plakát povinné publicity (70.64 kB)