7 - Podpora hasičů II.

Výzva IROP - 7 - Podpora hasičů II.

7. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu hasičů – s názvem opatření „Podpora hasičů“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 9. 9. 2019 0:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 9. 9. 2019 0:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 9. 2019 0:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2020 16:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023    

 

Minimální výše CZV nestanovena

Maximální výše CZV 2.000.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 2.000.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

  1. Technika pro integrovaný záchranný systém
  • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
    • výkon činností spojených s extrémním suchem;
    • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

 

  1. Stanice integrovaného záchranného systému
  • Stavby, stavební ůpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

 

V jedné žádosti lze žádat o podporu pouze v jedné aktivitě. 

Žadatel může podat více žádostí o podporu.

Výzva

Text výzvy

Mladoboleslavsky_venkov_vyzva č.7_final_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 327,15 kB
Staženo: 376×

Text výzvy - prodloužení konce přijmu žádostí

Mladoboleslavsky_venkov_vyzva č.7_prodlouzeni_vyzvy_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 328,77 kB
Staženo: 311×

Text výzvy platný k 17.2.2020

Mladoboleslavsky_venkov_vyzva č.7_prodlouzeni_vyzvy_17_2_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 328,8 kB
Staženo: 287×

Přílohy výzvy

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 7_kriteria hodnocení FNaP_final_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,29 kB
Staženo: 284×

Kritéria věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 7_kriteria hodnocení VH_final_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 142,72 kB
Staženo: 306×

Ostatní dokumenty

Interní postupy pro programový rámec IROP

Mladoboleslavsky_venkov_IP_IROP_v2_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 628,25 kB
Staženo: 295×

Specifická pravidla pro žadatel a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Specificka-pravidla_SC-1-3_69_CLLD_1-2_2-11-2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,49 MB
Staženo: 310×

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_SC-1-3_69_CLLD_1-2_2-11-2018.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,05 MB
Staženo: 401×

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_06032019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,72 MB
Staženo: 297×

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_06032019.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,6 MB
Staženo: 331×

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář

pozvanka_na_seminar.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 107,45 kB
Staženo: 271×

Prezentace ze semináře

Prezentace_seminar_7.vyzva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 336,27 kB
Staženo: 309×

Hodnocení

Kontrolní list hodnocení FNaP

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 7_Kontrolní listy FNaP_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 222,31 kB
Staženo: 280×

Kontrolní list hodnocení VH

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 7_Kontrolní listy VH_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 126,32 kB
Staženo: 274×