Dolní Pojizeří z.ú. při své činnosti provádí dlouhodobě základní výzkum, který zahrnuje experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků, bez úvah o jejich konkrétní aplikaci.

 

Jedním z hlavních výzkumných projektů je příprava Strategií komunitně vedeného místního rozvoje, jejich evaluace a další související strategické dokumenty.

Vznik těchto dokumentů by nebyl možný bez prováděný výzkům a analýz, kterými jsou např. výzkum spokojenosti s životem v území, výzkum potřeb území a aktérů, kteří v území žijí, ale i výzkum v oblasti energetické samostatnosti a soběstačnosti obcí, energetické bezpečnosti a dalších témat.

Energetická bezpečnost obcí