Informace pro příjemce dotací z PRV

PRV

Příjemci dotací z PRV jsou povinni do 31.7. podávat monitorovací zprávy.

Příjemci dotace z PRV musí odevzdat monitorovací zprávu. Povinnost je třeba splnit do 31. července.

Zpráva se vyplňuje u všech proplacených žádostí (týká se i těch, které budou proplaceny do 31.7. letošního roku). V zprávě žadatel ve stručnosti shrnuje přínosy projektu a finanční situaci žadatele. Zpráva se podává každý rok po dobu 5 let od proplacení dotace prostřednictvím Portálu farmáře.

V případě, že žadatel na vyplnění zprávy zapomene, SZIF jej upozorní a vyzve k doplnění.

Monitorovací zprávy se nezasílají prostřednictvím MAS a MAS je nekontroluje.

 

Monitorovací zpráva je umístěna na Portálu farmáře v záložce Nová podání → Žádosti PRV – projektová opatření → Další přílohy k žádostem → Monitorovací list.

 

V případě potřeby se na nás můžete obrátit. K vyplnění je potřeba daňové přiznání.

Přílohy

Návod

Monitorovaci_zprava_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,09 kB
Datum vložení: 21. 7. 2022 16:00
Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2022 16:13
Autor: Jindřich Hlavatý